Import

AB Sten Davidsson arbetar i huvudsak med tre stora kundgrupper nämligen; industri/produktion, storkök och detaljhandel. Vårt mål är att genom ett sortiment anpassat för dessa tre olika grupper kunna erbjuda varor som motsvarar våra kunders krav på kvalitet, pris och inte minst tillgång. Under tidens gång har vårt sortiment ändrats, allt eftersom det efterfrågas nya produkter och vissa andra faller bort. Vad gäller import från tredje land så är huvudmarknaden för närvarande Sydamerika (Brasilien, Argentina, Uruguay och Chile) men vi importerar även varor från Nya Zeeland och Thailand. På Europamarkanden importerar vi idag i stort sett från samtliga länder. Produktgrupper som vi har i vårt sortiment är nöt- och fläskkött, lamm och fågel. Dessutom håller vi ett visst sortiment av vilt.