Export

Utbyggnaden av vårt egna fryshus har givit oss möjligheten att öppna nya vägar och anpassa utbud och efterfrågan. Exempelvis i Sverige har vi en egen försörjningsgrad av fläsk på 80 procent och nöt på 56 procent, men trots detta finns det produkter som inte efterfrågas i landet. Detta ger oss exportmöjligheter till de länder där dessa köttdetaljer efterfrågas. Vi exporterar idag fläsk- och nötköttsdetaljer.