Sydamerika

Under tidens gång har vårt sortiment ändrats, allt eftersom det efterfrågas nya produkter och vissa andra faller bort. Vad gäller import från tredje land så är huvudmarknaden för närvarande Sydamerika (Brasilien, Argentina, Uruguay och Chile).

Picture of meat with thyme

Färskt kött

Jag är en paragraf. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Det är enkelt.

Rik smak

Jag är en paragraf. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Det är enkelt.

Kvalitetssäkrade

Jag är en paragraf. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Det är enkelt.